SZUKAMY SPECJALISTÓW
DO PRACY W NZOZ SILOE

LABORATORIUM
ZDROWIE MASZ WE KRWI

Badania laboratoryjne odzwierciedlają stan Twojego zdrowia i kondycji.
Dlatego pamiętaj - badaj się regularnie!

KOMPLEKSOWA
I FACHOWA OBSŁUGA

Image

Opieka paliatywna domowa

Całościowa, wszechstronna opieka, a także objawowe leczenie pacjentów to jedne z elementów opieki...

Image

Poradnia medycyny paliatywnej

Do naszej poradni zapraszamy pacjentów, którzy nie wymagają intensywnej opieki w domu. Oferujemy...

Image

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Celem psychologa dla osób w końcowej fazie choroby jest udzielenie wsparcia psychicznego...

Image

Sklepy medyczne

Szeroki wybór asortymentu światowych i rodzimych producentów gwarantuje pełną satysfakcję z udanych zakupów w naszym Sklepie Medycznym...

Image

Wypożyczalnia medyczna

Bezpieczny, spełniający najwyższe wymogi, łatwy w obsłudze i pozwalający na prawdziwy komfort użytkowania sprzęt medyczny...

Image

Laboratorium medyczne

Zadbaj o swoje zdrowie i Twoich najbliższych. Badania krwi pozwolą Ci na zdobycie informacji o...

USŁUGI PRYWATNE

Image

PSYCHOLOG

Rozmowa z psychologiem pomoże ujawnić przyczynę problemu i znaleźć sposób doprowadzenia do...

Image

REHABILITACJA

Dzięki doświadczeniu i profesjonalnemu przygotowaniu zabiegi prowadzone przez naszych rehabilitantów przynoszą oczekiwane...

Image

MASAŻE

Rytmiczne masaże lecznicze, relaksacyjne i przygotowujące mięśnie do wysiłku to terapie pomagające...

Image

DIETETYKA

Zasady zdrowego żywienia oraz ocena stanu odżywiania pacjenta chorego jak i zdrowego...

Image

ALERGOLOGIA

Wyniki prowadzonych u nas badań diagnostycznych pozwalają na dokładne zdiagnozowanie i rozróżnienie...

Image

DERMATOLOGIA

Problemy dermatologiczne bywają problemem wielu osób. Nasi lekarze pomagają w zwalczaniu dolegliwości...

Medycyna paliatywna
Medycyna paliatywna
Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością
Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością
Choroba nowotworowa - sposób mówienia, myslenia i potrzeby
Choroba nowotworowa - sposób mówienia, myslenia i potrzeby
Medycyna paliatywna

Medycyna paliatywna jest działem medycyny ale też zarówno specjalizacją lekarską zajmującą się przede wszystkim leczeniem oraz opieką osób chorych terminalnie. Najważniejszym zadaniem tej dziedziny medycyny jest poprawa jakości życia osób chorych. Medycyna paliatywna nie zajmuje się blokowaniem procesu chorobowego ani całkowitym wyleczeniem pacjenta, a istotne jest tutaj minimalizowanie symptomów choroby, niwelowanie bólu oraz wspieranie zarówno psychiczne jak i duchowe pacjenta oraz najbliższych mu osób.

Krótka historia rozwoju medycyny paliatywnej:
Medycyna paliatywna powstała w Wielkiej Brytanii, gdzie pierwszy ośrodek założyła Cicely Saunders w 1967 roku było to Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie, które działa do dnia dzisiejszego oraz prowadzi działalność edukacyjną z problematyki medycyny paliatywnej. Jeśli chodzi o medycynę paliatywną w Polsce, dziedzina ta stale się rozwija od lat 90. Od niedawna istnieje w Polsce Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, które powstało w 2002r. Jego zadaniem jest min. promowanie badań naukowych z dziedziny medycyny paliatywnej, upowszechnianie wiedzy z tego zakresu czy szkolenie kadry medycznej. Prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej była przez wiele lat dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, która jest kierownikiem naszej Poradni Medycyny Paliatywnej
i Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej Siloe.

Słowo pallium, pochodzi z łaciny i jest tłumaczone jako płaszcz, dlatego definicja opieki paliatywnej mówi o otaczaniu opieką chorych nieuleczalnie, polega na całościowej, wszechstronnej trosce o pacjentów w końcowym etapie ich życia, gdzie najważniejsza jest poprawa jego jakości oraz wspieranie zarówno pacjentów jak i ich rodziny.
Kadra medyczna w placówce zajmującej się opieką paliatywną, jest odpowiednio wykwalifikowana, posiada stosowne doświadczenie zawodowe, ma dużo empatii oraz jest profesjonalna. Z kogo składa się taki zespół? Przede wszystkim są to lekarze i pielęgniarki. Bardzo istotna i często podkreślana jest rola pielęgniarki, która stale towarzyszy pacjentowi przez ten ostatni etap jego choroby, wspiera go i otacza najlepszą opieką. Lekarz jest osobą, która sprawuje pieczę nad łagodzeniem objawów bólowych i innych związanych z chorobą symptomów oraz nad określaniem potrzeb pacjenta. Do zespołu należą również fizjoterapeuta oraz psycholog. Fizjoterapeuta pomaga w usuwaniu następstw unieruchomienia takich jak zaniki mięśniowe, przykurcze. Poprzez rehabilitację polepsza również działanie układu oddechowego i krążenia. Zadaniem psychologa jest wspieranie psychiczne pacjenta oraz jego rodziny, pomoc w redukowaniu negatywnych emocji oraz lęków, a przede wszystkim przywrócenie równowagi psychicznej. Zadania przed jakimi staje cały zespół medyczny zajmujący się opieką paliatywną to przede wszystkim poprawa jakości życia pacjenta aż do momentu jego odejścia oraz holistyczne obejmowanie go ogromną troską i opieką, bez pominięcia jego rodziny oraz najbliższego środowiska.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Siloe serdecznie informuje, że wdrożył System Zarządzania Jakością oraz uzyskał z niego certyfikat. W związku z tym nasza Placówka zapewnia, iż usługi przez nią świadczone są zgodne z określonymi normami i przepisami prawa oraz są wypełniane należycie.


Priorytetowym celem działalności naszego Zakładu jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez zapewnienie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług zdrowotnych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych przy wykorzystaniu profesjonalnej wiedzy medycznej oraz doświadczenia personelu medycznego.


Aby podnieść poziom świadczonych usług wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009.

Gwarancją osiągnięcia powyższych celów jest realizacja założeń pro jakościowych.

Nasze strategiczne zadania to:

  • - utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2008;
  • - dostarczanie usług zaspokajających w najszerszym stopniu potrzeby Pacjentów poprzez tworzenie przyjaznej atmosfery współpracy z Pacjentem zwiększającej zaufanie do Zakładu oraz wysoki poziom kompetencji, fachowości i kultury osobistej personelu medycznego;
  • - świadczenie profesjonalnej i życzliwej opieki oraz stosowanie indywidualnego podejścia do każdego pacjenta w celu spełnienia jego wymagań;
  • - pełne zaangażowanie Kierownictwa oraz pracowników do wspólnej realizacji polityki jakości;
  • - doskonalenie zawodowe pracowników, poprzez zachęcanie, wspieranie pracowników do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji;
  • - ciągłe doskonalenie swoich usług oraz skuteczności Systemu Zarządzania Jakością;
  • - spełnienie wymagań przepisów prawnych.

Założenia Systemu Zarządzania Jakością są wdrożone i utrzymywane w całej Organizacji. Dzięki stałemu podnoszeniu jakości naszych usług oraz spełnianie opisanych wcześniej działań nasza Placówka mogła przystąpić do certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością oraz uzyskała Certyfikat na zgodność z normą ISO 9001, który jest potwierdzeniem spełnianych przez nas zasad i wymagań określonych w normie. W związku z tym należy nadmienić, iż jesteśmy Zakładem zaangażowanym w jakość świadczonych przez nas usług, ze stałą potrzebą rozwoju i modernizacji.

Choroba nowotworowa - sposób mówienia, myslenia i potrzeby

Sposób myślenia każdego człowieka formuje się przez całe życie. W okresie dziecięcym dominuje myślenie konkretne, skupione na poznaniu zmysłowemu.

Nieco później, zaczyna rozwijać się myślenie prelogiczne, którego elementem kluczowym jest wyobraźnia. Niestety dość często zacierają się granice między rzeczywistością a fikcją, dlatego ten wyobrażeniowy sposób myślenia skłania się ku tendencji do naginania realności ze względu na swoje potrzeby.
Odpowiedzią na to jest myślenie życzeniowe, którego kontynuacja zajmuje się myślenie magiczne, tzn. nadawanie zachowaniom czy przedmiotom takich cech, jakich w rzeczywistości nie mają (wiara w talizmany, rytuały). Największe postępy należy przypisać myśleniu przyczynowo - skutkowemu, które jest obiektywne względem rzeczywistości.


Sposób myślenia o chorobie zależy przede wszystkim od posiadanych informacji na temat choroby, od osobistych doświadczeń oraz kontaktu z osobami chorymi. W chorobie nowotworowej duże znaczenie odgrywa wyobraźnia. Nic dziwnego, że człowiek się boi i odczuwa strach, gdyż w jego głowie pojawiają się przerażające obrazy, wizje tej choroby i jej skutków. Takie obrazy powstają na podstawie fragmentów książek, filmów czy rozmów.
Dlatego słowo ?rak? przysparza nas o dreszcze, gdyż kojarzymy je z negatywnymi elementami choroby: ból, cierpienie, śmierć. Mimo początkowego niedowierzania i izolacji społecznej, pacjent zaczyna się oswajać z chorobą oraz stopniowo o niej rozmawiać i myśleć. To, czego najbardziej potrzebują chorzy są informacje, Bez względu na wykształcenie, rasę, kolor skóry czy wykonywany zawód, człowiek przejmuje się swoim stanem zdrowia oraz interesuje go wszystko, co związane z jego chorobą (objawy, leczenie). Z tego też względu u pacjentów powraca myślenie konkretne.

Pacjenci tuż na początku choroby bądź w trakcie leczenia bez oporów wymawiają słowo ?rak? lub ?nowotwór?, rozważają możliwe przerzuty czy podkreślają swoje obawy przed nawrotem choroby bądź też poruszają temat śmierci. Sytuacja z dużym rozmachem ulega zmianie, gdy stan się pogarsza. Pacjenci, którym leczenie onkologiczne nie przyniesie pożądanych efektów wkraczają w ostatni etap choroby. Zmienia się sposób myślenia o chorobie. Wcześniej mając nadzieję na wyleczenie, mieli plany na przyszłość, teraz, gdy stan się diametralnie pogarsza są w stanie zrezygnować z myślenia logicznego, skupiając się na myśleniu wdrażającym rzeczywistość. Dość powszechnym zjawiskiem staje się myślenie magiczne, nastawione na poszukiwanie leków oraz innych form terapii medycyny niekonwencjonalnej. Istotnym elementem tego myślenia, jest unikanie słów ?rak? i ?nowotwór?, jednocześnie zastępując je słowami ? to?, ?ta zmiana?, ?to zapalenie?.


Myślenie to związane jest również z aluzjami ? unikaniem stwierdzeń ostatecznych dotyczących śmierci, np. ? Na początku będzie im trudno?, ?Potem... będzie musiała sobie poradzić?. Podczas konwersacji pacjenci zaczynają używać symboli, zwłaszcza, gdy temat rozmów wywołuje silne emocje, których człowiek nie chce ukazać bezpośrednio, np. ?Ten lekarz mógł powiedzieć ogólnikami, a nie tak bez serca?. Zazwyczaj mężczyźni mają skłonność do ujawniania wisielczego humoru poprzez: ?Będziecie mnie stąd nogami do przodu wynosić?.

Taki sposób myślenia jest ewidentnym dowodem na pojawiający się zbyt duży lęk oraz brak przystosowania do sytuacji. Jest to sygnał, aby takiemu pacjentowi poświęcić dużo uwagi oraz troski.

A- A A+
 

NZOZ Siloe poszukuje ludzi dobrej woli

bez względu na wiek do pracy w charakterze wolontariatu.